Polityka Prywatności

Wypełniając ustawę 34/2002 z 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), niniejszym informujemy użytkowników o danych odnoszących się do właściciela tej domeny:

 • Właściciel: LEDS-C4 S.A.
 • Adres: Carretera de Rubí 88, 2ª planta Local A2, Sant Cugat del Vallés
 • Tel. +34 973 46 81 00
 • Fax. +34 973 46 81 06
 • E-mail: rgpd@leds-c4.com  
 • NIP: A59410910
 • Wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, tom 38929, arkusz 204, strona B5402, wpis 30

Przetwarzanie danych osobowych, jak również każdej innej informacji wymaganej przez użytkownika lub w celu dokonania i przeprowadzenia konsultacji, z blogu lub tych przetwarzanych w obrębie serwisu internetowego, będzie wykonywane podporządkowując się postanowieniom ustawodawstwa w zakresie ochrony danych obowiązującego w każdej chwili (Rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony danych) i przepisów wykonawczych, jak również ustawy 34/2002 z 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem z zakresu ochrony danych osobowych, rozumie się za dane osobowe „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych".

LEDS-C4 spełnia wymagania określone w obowiązującym ustawodawstwie z zakresu ochrony danych osobowych i przepisów wykonawczych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie na temat polityki ochrony danych osobowych na oficjalnej stronie internetowej, jak również o pozostałych sposobach dostępu do sieci i Internetu (zwanych dalej „serwisem internetowym”) tak, aby Państwo zdecydowali swobodnie i dobrowolnie czy życzą sobie udostępnić firmie LEDS-C4 dane osobowe, o jakie możemy poprosić lub możemy uzyskać od Państwa przy okazji przejścia na i korzystania z tego serwisu internetowego jak również z jego treści.

Niniejsza polityka prywatności zostanie rozciągnięta w sposób nieograniczony na następujące:

www.leds-c4.com 

https://www.facebook.com/pages/LEDS-C4/288457887908776

https://twitter.com/ledsc4

https://www.linkedin.com/company/leds-c4

https://es.pinterest.com/ledsc4/pins/

https://instagram.com/leds_c4/

1.- Informacje i cel

 • Jedynymi danymi osobowymi do jakich firma LEDS-C4 będzie miała dostęp będą te, jakich użytkownik dobrowolnie dostarczy.
 • W tym sensie konieczne jest, aby Użytkownik wiedział, że w celu przejścia do pewnych usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej i sieci społecznościowych zostanie poproszony o dane osobowe i wypełnienie formularzy, których pola są obowiązkowe w taki sposób, że pominięcie któregoś z nich może pociągać za sobą niemożność rozpatrzenia jego wniosku lub przejścia bądź używania wspomnianych usług i treści, chyba że w samym formularzu będą dane do dobrowolnego wypełnienia.
 • Wypełniając postanowienia z obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych informujemy, że poprzez zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik zgadza się, aby jego dane osobowe zostały wprowadzone i przetwarzane w jednej lub kilku kartotekach, których własność i odpowiedzialność przypada firmie LEDS-C4 w celu:
 • Świadczenia usług i dostarczania wymaganych informacji.
 • Aby móc przeprowadzać ankiety i rozpatrywać reklamacje oraz skargi zgodnie z istniejącymi przepisami ds. jakości.
 • Informowania na temat przedsiębiorstwa, nowości w sektorze i przekazywania wszelkich informacji jakie mogą go interesować dotyczących produktów i cen, wydarzeń, targów oraz działań w jakich weźmie udział lub promować będzie firma za pośrednictwem każdego środka technicznego będącego w zasięgu (przez Internet, telefon, fax, sieci społecznościowe, e-mail, telefon komórkowy, natychmiastowe usługi kurierskie i wszelkie inne).
 • Przeprowadzenia kontroli i monitorowania zakupionych produktów.
 • Przeprowadzenia selekcji personelu w przypadku przesłania życiorysu.
 • Jednocześnie, wypełniając postanowienia z ustawodawstwa z zakresu ochrony danych i ustawy 34/2002 z 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (zwanej dalej LSSI-CE), informujemy Państwa, że Państwa dane mogę być wykorzystane w celu przesłania komunikatów handlowych i grzecznościowych związanych z naszą firmą za pośrednictwem telefonu, tradycyjnej poczty, faxu, e-maila lub równoważnych środków komunikacji elektronicznej.
 • W ten sam sposób, informujemy Państwa, że Państwa dane zostaną przekazane we wszystkich tych przypadkach w jakich będzie to konieczne dla rozwoju, wypełnienia i kontroli istniejącej relacji z Państwem w stosunku do zakontraktowanej usługi z firmą LEDS-C4 bądź w przypadkach, gdy upoważni ją norma o randze ustawy, a w szczególności kiedy dojdzie do jednego z następujących zdarzeń: a) Przetwarzanie lub przekazanie będzie miało za cel wypełnienie autentycznego zainteresowania osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub cesjonariusza chronionego wspomnianą normą; b) Przetwarzanie lub przekazanie danych będzie konieczne aby osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wypełniła obowiązek jaki nakłada na nią ta norma.

2.- Udzielenie zgody

A zatem, akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik przyjmuje jej treść i udziela swojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w wyżej wymienionych celach.

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych w celach opisanych we wcześniejszym punkcie będzie rozumiana jako udzielona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól umieszczonych w tym celu na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie, kiedy Użytkownik udostępni swoje dane osobowe używając e-maila do kontaktów jaki może pojawić się na serwisie internetowym wyraźnie upoważnia on firmę LEDS-C4 do przetwarzania jego danych osobowych, aby móc rozpatrzyć jego prośby o usługi.

Zaakceptowanie ze strony Użytkownika przetwarzania jego danych przez firmę LEDS-C4, jak również otrzymywania komunikatów handlowych drogą elektroniczną w określony sposób, zawsze będzie miało charakter odwołalny bez działania wstecz, zgodnie z postanowieniami z obowiązującego ustawodawstwa.

3.- Jakość danych

Użytkownik strony internetowej i adresat świadczonych usług będą jedynie odpowiedzialni za wiarygodność i ścisłość dostarczonych danych, a firma LEDS-C4 działa w dobrej wierze jako zwykły usługodawca.

A zatem, ważne jest, aby udostępnione dane były pewne, prawdziwe i legalne, firma LEDS-C4 zastrzega sobie prawo do wykluczenia z usług tych użytkowników, którzy dostarczyli fałszywych danych, nie pomijając, że będzie można wszcząć czynności prawne, a Państwo zobowiązują się do poinformowania o zamianach, jakim mogą ulec Państwa dane osobowe tak, aby firma LEDS-C4 miała je zawsze zaktualizowane.

4.- Przechowywanie danych

Firma LEDS-C4 będzie przechowywać dostarczone dane osobowe przez czas jaki będzie konieczny podczas, gdy trwać będzie relacja handlowa lub usługa jaka będzie świadczona, a dla skutków handlowych lub marketingowych do czasu, aż nie przejawią Państwo sprzeciwu, chęci anulowania lub ograniczenia w danym wypadku.

W każdym przypadku, w celu określenia okresów przechowywania tych danych, firma weźmie pod uwagę lokalne prawa, zobowiązania umowne i oczekiwania oraz wymagania naszych klientów. W chwili, kiedy skorzystają Państwo odpowiednio ze swojego prawa do anulowania, sprzeciwu, ograniczenia lub kiedy uznamy, że nie jest już konieczne przetwarzanie Państwa danych, przystąpimy w przypadku, gdy będzie to możliwe do wyeliminowania lub zniszczenia ich w bezpieczny sposób, chyba że konieczne będzie ich przechowywanie, bo postanowi tak któreś rozporządzenie prawne, w tym wypadku poinformujemy Państwa o tym i będziemy je utrzymywać zablokowane.

5.- Bezpieczeństwo i ochrona

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i ochronę informujemy Państwa, że ich dane będą przetwarzane za pomocą środków technicznych, przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i stopnia zabezpieczenia jaki prawnie jest wymagany w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego użycia, naruszenia, nieautoryzowanego dostępu i kradzieży danych jakie Użytkownik udostępni za pośrednictwem tego serwisu internetowego oraz że będą one przetwarzane z zachowaniem odpowiedniej poufności i obowiązku tajemnicy.

6.- Korzystanie z praw i konsultacje

Na koniec, informujemy Państwa, że mogą skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, wykasowania/anulacji, sprzeciwienia, ograniczenia i przeniesienia, w zakresie wskazanym w przepisach dot. ochrony danych, kontaktując się z firmą LEDS-C4 Departamento de Protección de datos (Dział Ochrony Danych), C/ Afores s/n., 25750  Torà (Lérida), Hiszpania, tel. +34 973 468 100, lub drogą e-mailową na rgpd@leds-c4.com, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju ingerencji podczas wykonywania Państwa praw, mogą Państwo skorzystać z opcji do złożenia skargi przed właściwą władzą, Agencją ds. Ochrony Danych.

POBIERZ INF. O PRODUKTACH

OTRZYMAJ NASZ BIULETYN

Podziel się

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje swoje własne ciasteczka i osób trzecich w celu polepszenia naszych usług i pokazania reklamy związanej z Państwa upodobaniami dzięki analizie Państwa zwyczajów surfowania. Jeżeli dalej będą Państwo po niej surfować uznajemy, że akceptują Państwo ich użycie. Mogą Państwo zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji klikając ‘tutaj’.

Akceptuj / Zamknij okno