LEDS C4 wśród najlepszych firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, zdobywca złotej odznaki jakości EcoVadis

LEDS C4 może poszczycić się otrzymaniem złotej odznaki od EcoVadis – wiodącej platformy oceniającej przedsiębiorstwa w obszarze zrównoważonego rozwoju. Spośród 90 000 firm, które przeszły ocenę jakości w 160 krajach i 200 różnych branżach, LEDS C4 znajduje się w 5% firm z najwyższą punktacją.

Każdego roku EcoVadis analizuje politykę, działania, środki i dane przedsiębiorstw. Ocenia je według międzynarodowych norm dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju GRI oraz ISO 2600, pogrupowanych według poniższych czterech tematów:

  • Środowisko
  • Prawa społeczne i prawa człowieka
  • Etyka
  • Odpowiedzialne zakupy

Daje to pełny obraz tego, jak przedsiębiorstwo stosowała zasady CSR w danym okresie.

W ciągu ostatnich kilku lat LEDS C4 rozwinął się we wszystkich obszarach swojej działalności, zmierzając w kierunku coraz bardziej odpowiedzialnego zarządzania z poszanowaniem społeczeństwa i środowiska. Przykładem tego jest zainwestowanie 1,7 miliona w technologię oraz działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną B+R+I w celu zaoferowania klientom światła jak najlepszej jakości oraz stosowanie opakowań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju , czego rezultatem jest to, że ponad połowa produktów nadaje się do recyklingu.

Otrzymana odznaka odzwierciedla wysiłek i zaangażowanie całego zespołu LEDS C4, którego celem było osiągnięcie odpowiednich standardów jakości i zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach, w których działa.

Quality light for better living