POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Leds C4 projektuje, produkuje i sprzedaje oświetlenie, które spełnia wszystkie potrzeby naszych klientów, oferując szeroki wachlarz wysokiej jakości i ekologicznych produktów i usług.
 

WIZJA

Naszą wizją jest zostanie światowym liderem w sektorze oświetleniowym, zarówno pod względem zakresu i dostaw naszych rozwiązań, jak i doskonałości naszych usług.
 

MISJA

Naszym celem jest przyczynianie się, poprzez oświetlenie, do dobrego samopoczucia ludzi.

KLIENCI
Cechuje nas całkowite zorientowanie na klienta poprzez doskonałość naszych produktów i usług. Naszym celem jest stanie się jego partnerem biznesowym i promowanie korzystania z naszych rozwiązań, tworzenie długotrwałych i opartych na zaufaniu relacjach oraz zwiększanie naszych wzajemnych korzyści.

PRACOWNICY
Oferujemy szeroki wachlarz możliwości dla wszystkich członków zespołu, dzięki czemu możemy rozwijać nasz ludzki i zawodowy potencjał.

DOSTAWCY
Rozwijamy się wspólnie z naszymi dostawcami, tworząc długotrwałe relacje oparte na współpracy, zaufaniu i wzajemnych korzyściach.

ŚRODOWISKO
Zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów prawnych, poprawiając nasze otoczenie i dbając o jego zrównoważony rozwój. W oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym projektujemy zrównoważone produkty zgodnie z zasadami ekologii, uwzględniając cykl życia produktów, aby zagwarantować ich maksymalną trwałość dzięki użyciu materiałów i opakowań, które nie są szkodliwe dla środowiska.
Ślad węglowy organizacji, założenia zrównoważonego rozwoju i ekologiczne opakowania to przykłady zaangażowania Leds C4 w prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.
 

WARTOŚCI

Nasza siedziba znajduje się w Torà. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu jesteśmy bardzo świadomi tego, skąd pochodzimy oraz drogi, którą przebyliśmy, aby tu dotrzeć. Opieramy się na następujących wartościach:

DOSKONAŁOŚĆ
Jesteśmy firmą dynamiczną, elastyczną i otwartą na innowacje, wymagającą w stosunku do produktu końcowego i stale starającą się go doskonalić. Jesteśmy również bardzo wymagający w stosunku do rezultatu naszych działań. Akceptujemy to, że możemy popełniać błędy, ale wykorzystujemy je jako okazję do nauki i doskonalenia się.

PASJA
Pracujemy z radością, ambicją i wytrwałością.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Do wszystkich wyzwań i projektów podchodzimy z profesjonalizmem, powagą, zaangażowaniem i oddaniem.

KOMUNIKACJA
Gwarantujemy, że nasza komunikacja jest płynna, jasna, szczera i konstruktywna.

BLISKOŚĆ
Jesteśmy dostępni dla wszystkich naszych współpracowników, klientów i dostawców.
    
LUDZKIE PODEJCIE
Naszą pracę cechuje pokora, uczciwość, równość i szacunek.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Skupiamy się na ochronie dóbr materialnych i szerokim wykorzystaniu zasobów naturalnych.