Centrum Nowych Technologii Girona (CNTEC Girona)

Centrum Nowych Technologii Girona (CNTEC Girona)

Centrum Nowych Technologii Girona (CNTEC Girona) należy do CEDESCA, grupy uznanych profesjonalnych ośrodków szkoleniowych z zakresu zdrowia oraz opieki społecznej i zdrowotnej, które prowadzą szkolenia od 1981 roku. Jego nowe centrum w Gironie powinno być nowoczesną i elastyczną przestrzenią, oferującą wysokiej jakości zaawansowane technicznie szkolenia.

cntec_principal_mobile
2020
Girona, Hiszpania
Architektura
Oriol Urgell
We współpracy z
Instalaciones Sitjes
CNTEC Girona

Aby podkreślić wszechstronność przestrzeni i elastyczność sal szko leniowych Centrum Nowych Technologii Girona (CNTEC Girona), stworzono różne strefy oświetleniowe, które zmie niają się w zależności od potrzeb przestrzeni i czasu jej użytkowania. Układ oświetlenia „Prowadzący”, oświetlająca obszar, w którym znaj duje się nauczyciel, układ „Projekcja”, zapewniająca większą widocz ność ekranu, oraz układ oświetlenia ogólnego. Wszystkie te strefy są kontrolowane za pomocą paneli z przyciskami w każdym pomieszc zeniu, które umożliwiają również regulację natężenia światła. Wybór opraw C4 LEDS w połączeniu z systemem DALI2, osprzętem sterują cym i czujnikami zapewnia idealną równowagę między wydajnością a kontrolą oświetlenia.