Escola Industrial

Escola Industrial

Lokalne władze Barcelony doprowadziły do odnowienia audytorium
uniwersytetu Escola Industrial, z wykorzystaniem wszystkich oryginalnych elementów i wyposażeniem go w nowoczesną technologię,
dzięki czemu stało się wnętrzem wielofunkcyjnym i wszechstronnym.

Escola-Industrial-Mobile
2020
Barcelona, Hiszpania
Zdjęcia autorstwa
Jordi Anguera

W projekcie tym zaprojektowanie i opracowanie ekskluzywnych opraw
oświetleniowych powierzono firmie LEDS C4. W audytorium zamontowano koncentryczne konstrukcje w formie podwieszanych okręgów,
zamocowanych do kolumn i skierowanych na scenę. Konstrukcje składają się z 12 punktów oświetlenia pośredniego, które nadają przestrzeni wyjątkowości oraz 2 regulowanych punktów oświetlenia bezpośredniego, skupiającego się w centralnym punkcie amfiteatru. Ponadto w
tylnej części witrażu na głównej fasadzie zamontowano konstrukcję
LED, której zadaniem jest podkreślenie kolorów witrażu i jego widoczności z zewnątrz, jako charakterystycznego elementu tego budynku
w stylu secesyjnym. Projekt uzupełniono układem liniowych opraw,
umieszczonych w drewnianych sufitach na wejściu do audytorium, a
w celu uzyskania ogólnego oświetlenia wykorzystano systemy liniowe,
jak Infinite LED, paski LED On i oprawy typu downlight z kolekcji Sia.