Tsum Shopping Mall

Tsum Shopping Mall

Firma LEDS C4 zapewniła rozwiązania oświetleniowe w eleganckim domu towarowym Tsum, znajdującym się w centrum Kijowa.

IMG_3761_mobil
2016
Kijów, Ukraina
We współpracy z
Complex-V

Do opracowania tego projektu wykorzystano oprawy z linii Outdoor – do fasady oraz podświetlanie ścian Tron i Convert, oraz oprawy wewnętrzne z linii Technical, takie jak taśmy On LED.