Usługi cyfrowe

Oświetlenie jest kluczowe dla aktywności i dobrego samopoczucia ludzi. Z myślą o ich interakcji z otoczeniem projektujemy i opracowujemy nasze oprawy.

Dzięki systemowi sterowania możliwe jest dostosowanie oświetlenia jednej lub więcej opraw w tej samej przestrzeni. W ten sposób można dostosować światło do naszego cyklu dobowego, wybierając temperaturę barwy, która pobudza nas rano i uspokaja wieczorem. Można też utworzyć grupy opraw, aby uzyskać większe oszczędności energii, stworzenie nastroju dla konkretnej przestrzeni lub profile regulowane warunkami pracy. Za pomocą czujników możemy otrzymywać informacje o tym, co dzieje się w danym środowisku i na tej podstawie pracować.

Dzięki technologii zintegrowania przekraczamy fizyczną barierę przestrzeni, będąc w stanie kontrolować każdą instalację z dowolnego miejsca. Technologia ta pozwala nam również zbierać dane i uzyskiwać szczegółowe informacje, na podstawie których podejmujemy strategiczne decyzje.

 

Usługi cyfrowe rodzą się z możliwości oferowania nowych narzędzi wykraczających poza komfort i oszczędność energii, a które zawsze były kojarzone ze światłem.

 

Myśląc o ludziach

Dobre samopoczucie i wydajność.
Tworzenie oświetlenia dla ludzi.

Dzięki oświetleniu dobrej jakości Human Centric Lighting, skupionemu na ludziach, przyczyniamy się do poprawy nastroju, przywracając naturalny biorytm, który wpływa bezpośrednio na poczucie satysfakcji, produkcyjność i radość.

 

Komfortowe i łatwe do dostosowania światło.
Oświetlenie szyte na miarę.

Dostosowywanie oświetlenia do konkretnych potrzeb w każdej chwili. Pozwala nam stworzyć wygodne i dostosowane na miarę otoczenie, które odpowiada wymaganiom przestrzennym, takim jak lokalizacja miejsca; funkcjonalnym, takim jak zadania do opracowania; lub biologicznym, takim jak wiek lub nastrój użytkownika.

Myśląc o budynkach

Oszczędność energii.
Inteligentne i kontrolowane oświetlenie, aby uniknąć marnowania zasobów.

Zmniejszenie zużycia energii osiąga się dzięki inteligentnemu oświetleniu, które można kontrolować za pomocą programatorów i czujników obecności, a także większe wykorzystanie naturalnego światła, co zapobiega marnowaniu dostępnych zasobów.

 

Zarządzanie przestrzenią i jej optymalizacja.
Podejmowanie decyzji skupionych na wydajności.

Na podstawie wskaźników dotyczących obecności i użytkowania uzyskujemy informacje, które pozwalają nam podejmować strategiczne decyzje w najbardziej efektywnym zarządzaniu przestrzenią. Jednocześnie możemy zidentyfikować obszary najbardziej użyteczne, a także przepływ osób, co pozwala na dostosowanie zasobów, ich zaplanowanie i poprawę efektywności.

Myśląc o biznesie

Komunikacja i poprawa odczuć użytkownika.
Narzędzie komunikacji wyprzedzające światło.

Dobre oświetlenie poprawia postrzeganie otoczenia przez użytkowników. Światło obecne we wszystkich przestrzeniach może stać się narzędziem komunikacji i interakcji. We wnętrzach działa jako przewodnik, wysyłając wiadomości, a nawet tworząc własny język wizualny.

 

Konserwacja zapobiegawcza.
Wykrywanie zdarzeń i słabej wydajności, aby przewidzieć przyszłe wydatki.

Aktywne monitorowanie informacji uzyskanych z opraw oświetleniowych pozwala nam wykrywać incydenty i dokonywać korekt sprzętu i urządzeń w celu zagwarantowania dobrego działania i przyszłej konserwacji.

 

Zwiększenie obrotów.

Inteligentne zarządzanie zasobami pozwala na obniżenie kosztów, optymalizację działania, co w rezultacie daje zwiększenie obrotów.